บริษัทเทคโนโลยีที่ก่อตั้งโดย MIT ในกรุงเทพฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บุคคลและพฤติกรรมศาสตร์

บริษัทเทคโนโลยีที่ก่อตั้งโดย MIT ในกรุงเทพฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บุคคลและพฤติกรรมศาสตร์

บริษัทเทคโนโลยีที่ก่อตั้งโดย MIT ในกรุงเทพฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บุคคลและพฤติกรรมศาสตร์

ภารกิจของเราคือการสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสุขต่อกายและใจ

ภารกิจของเราคือการสร้างความสุข และสุขภาวะที่ดีในสถานที่ทำงาน

ภารกิจของเราคือการสร้างความสุข และสุขภาวะที่ดีในสถานที่ทำงาน

เราคือใคร

เราเชื่อว่าทุกคนสมควรที่จะมีความสุขในการทำงาน

Mick

Partnerships

Mod

ดีไซน์

Design

Feen

Customer Success

Nat

Customer Success

Rung

Ops

Feen

Customer Success

Ju

Tech

Rung

Ops

Boss

ดีไซน์

Ju

Tech

Frame

Tech

Toey

Tech

Rath

Tech

Pong

Growth

Boss

ดีไซน์

Pong

Customer Experience

Nok

Growth

Fah

ประสบการณ์ลูกค้า

Tim

ประสบการณ์ลูกค้า

Pong

Tech

Mel

Customer Experience

Fah

Customer Experience

Tim

Business

Pong

Tech

Reef

Product

เราคือใคร

เราเชื่อว่าทุกคนสมควรที่จะมีความสุขในการทำงาน

Mick

Partnerships

Mod

Design

Feen

Customer Success

Nat

Customer Success

Rung

Ops

Feen

Customer Success

Ju

Tech

Rung

Ops

Boss

Design

Ju

Tech

Frame

Tech

Toey

Tech

Rath

Tech

Pong

Growth

Boss

ดีไซน์

Pong

Customer Experience

Nok

Growth

Fah

Customer Experience

Tim

Business

Pong

Tech

Mel

Customer Experience

Fah

Customer Experience

Tim

Business

Pong

Tech

Reef

Product

ค่านิยมหลักของเราสะกดได้ว่า F-I-R-E 🔥

ค่านิยมหลักของเราสะกดได้ว่า F-I-R-E 🔥

วัฒนธรรมและค่านิยมของเรากำหนดว่าเราเป็นใครและทำงานอย่างไร

ความกล้าที่จะพลาด

เราชอบที่จะทดลอง ทำสิ่งใหม่ ๆ และเราเรียนรู้เมื่อเราล้มเหลว

เราชอบที่จะทดลอง ทำสิ่งใหม่ ๆ และเราเรียนรู้เมื่อเราล้มเหลว

การริเริ่มสิ่งใหม่

เราพยายามทำมากกว่าที่ควรและทำสิ่งต่างๆ ได้ก่อนที่จะถูกขอให้

เราพยายามทำมากกว่าที่ควรและทำสิ่งต่างๆ ได้ก่อนที่จะถูกขอให้

การตอบสนอง

เราดำเนินการและตอบสนองอย่างรวดเร็วและเชิงบวกโดยการรับรู้ว่าสิ่งที่ต้องการและทำมัน

เราดำเนินการและตอบสนองอย่างรวดเร็วและเชิงบวกโดยการรับรู้ว่าสิ่งที่ต้องการและทำมัน

Excellence
ความเป็นเลิศ

ความเป็นเลิศ

เราภูมิใจในงานที่เราทำและส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอน

เราภูมิใจในงานที่เราทำและส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอน

ค่านิยมหลักของเราสะกดได้ว่า F-I-R-E 🔥

วัฒนธรรมและค่านิยมของเรากำหนดว่าเราเป็นใครและทำงานอย่างไร

ความกล้าที่จะพลาด

เราชอบที่จะทดลอง ทำสิ่งใหม่ ๆ และเราเรียนรู้เมื่อเราล้มเหลว

การริเริ่มสิ่งใหม่

เราพยายามทำมากกว่าที่ควรและทำสิ่งต่างๆ ได้ก่อนที่จะถูกขอให้

การตอบสนอง

เราดำเนินการและตอบสนองอย่างรวดเร็วและเชิงบวกโดยการรับรู้ว่าสิ่งที่ต้องการและทำมัน

ความเป็นเลิศ

เราภูมิใจในงานที่เราทำและส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอน

หากคุณชื่นชอบความท้าทาย ร่วมมือกับเรา !

ถ้าคุณพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา!

ถ้าคุณพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา!

ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับ หรือทิ้งข้อความไว้ได้เลย ที่นี่