ตัวช่วยคำนวณ ROI

ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ถือเป็นเรื่องที่บรรดา CEO และ CFO ให้ความสำคัญเป็นอันดับ 1 เนื่องจากส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคน

Engaged employees and a strong workplace culture raise profits by improving productivity (revenue uplift) and reducing employee turnover (cost reduction).


Businesses with toxic cultures remain stuck in a loop of hiring and training, continually increasing salary and benefits to retain key talent. This strategy is not sustainable; it permanently drives the cost of people up while productivity remains low. It is a counterproductive short-term fix, as many businesses find out too late.

ตัวช่วยคำนวณ ROI

ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ถือเป็นเรื่องที่บรรดา CEO และ CFO ให้ความสำคัญเป็นอันดับ 1 เนื่องจากส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคน

องค์กรที่พนักงานมี engagement สูง และมีวัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่ง จะส่งผลให้มีผลงานและผลกำไรที่ดีขึ้น รวมถึงอัตราการลาออกของพนักงานที่ลดลง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนขององค์กร

บริษัทที่มีวัฒนธรรมที่เป็นพิษ (toxic culture) จะติดอยู่ในวังวนของการรับสมัครและอบรมพนักงานใหม่ เพิ่มอัตราเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อดึงดูดและรักษา talent ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ยั่งยืน มีแต่จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผลผลิตจากองค์กรน้อยลง เป็นวิธีแก้ปัญหาระยะสั้นที่ไม่ส่งผลดีต่อผลงานขององค์กร อย่างที่หลายบริษัทเพิ่งค้นพบว่าตนเองมีปัญหานี้ แต่สายเกินกว่าจะแก้ไข

ตัวช่วยคำนวณ ROI

ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ถือเป็นเรื่องที่บรรดา CEO และ CFO ให้ความสำคัญเป็นอันดับ 1 เนื่องจากส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคน

องค์กรที่พนักงานมี engagement สูง และมีวัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่ง จะส่งผลให้มีผลงานและผลกำไรที่ดีขึ้น รวมถึงอัตราการลาออกของพนักงานที่ลดลง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนขององค์กร

บริษัทที่มีวัฒนธรรมที่เป็นพิษ (toxic culture) จะติดอยู่ในวังวนของการรับสมัครและอบรมพนักงานใหม่ เพิ่มอัตราเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อดึงดูดและรักษา talent ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ยั่งยืน มีแต่จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผลผลิตจากองค์กรน้อยลง เป็นวิธีแก้ปัญหาระยะสั้นที่ไม่ส่งผลดีต่อผลงานขององค์กร อย่างที่หลายบริษัทเพิ่งค้นพบว่าตนเองมีปัญหานี้ แต่สายเกินกว่าจะแก้ไข

ประโยชน์จากการลดอัตราการลาออกของพนักงาน

จำนวนพนักงาน (100)

100

เงินเดือนเฉลี่ย ($5k)

$5k

อัตราการลาออกของพนักงานในปัจจุบัน (20%)

20%

4,900%

Your ROI after 12 months with savings of $480,000

ประโยชน์จากการลดอัตราการลาออกของพนักงาน

จำนวนพนักงาน (100)

100

เงินเดือนเฉลี่ย ($5k)

$5k

อัตราการลาออกของพนักงานในปัจจุบัน (20%)

20%

4,900%

Your ROI after 12 months with savings of $480,000

ประโยชน์จากการลดอัตราการลาออกของพนักงาน

จำนวนพนักงาน (100)

100

เงินเดือนเฉลี่ย ($5k)

$5k

อัตราการลาออกของพนักงานในปัจจุบัน (20%)

20%

4,900%

Your ROI after 12 months with savings of $480,000

ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทั่วโลกหลายพันบริษัท

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเราหรือเปล่า

Happily.ai จะช่วยบริษัทหรือทีมของฉันได้อย่างไร

ต้องมีพนักงานจำนวนกี่คนถึงจะใช้ Happily.ai ได้

Happily.ai ใช้ได้ผลแค่กับทีมที่ทำงานแบบ remote หรือไม่

Happily.ai ช่วยแก้ปัญหาความร่วมมือของทีมได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเราหรือเปล่า

Happily.ai จะช่วยบริษัทหรือทีมของฉันได้อย่างไร

ต้องมีพนักงานจำนวนกี่คนถึงจะใช้ Happily.ai ได้

Happily.ai ใช้ได้ผลแค่กับทีมที่ทำงานแบบ remote หรือไม่

Happily.ai ช่วยแก้ปัญหาความร่วมมือของทีมได้อย่างไร