แนะนำ Happily.ai รับเลย 4,000 บาท

แนะนำ Happily.ai รับเลย 4,000 บาท

แนะนำ Happily.ai รับเลย 4,000 บาท

คุณรู้จักองค์กรที่ต้องการเครื่องมือเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเหรอ? แนะนำให้เรารู้จักสิ!

คุณรู้จักองค์กรที่ต้องการเครื่องมือเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเหรอ? แนะนำให้เรารู้จักสิ!

คุณรู้จักองค์กรที่ต้องการเครื่องมือเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเหรอ? แนะนำให้เรารู้จักสิ!

คุณจะได้รับ

คุณจะได้รับ

คุณจะได้รับ

คุณจะได้รางวัลดิจิทัลมูลค่า 4,000 บาท เมื่อมีการเซ็นสัญญา 1 ปีและจ่ายเงินรอบบิลแรกเรียบร้อยแล้ว

คุณจะได้รางวัลดิจิทัลมูลค่า 4,000 บาท เมื่อมีการเซ็นสัญญา 1 ปีและจ่ายเงินรอบบิลแรกเรียบร้อยแล้ว

คุณจะได้รางวัลดิจิทัลมูลค่า 4,000 บาท เมื่อมีการเซ็นสัญญา 1 ปีและจ่ายเงินรอบบิลแรกเรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่คุณต้องทำ

สิ่งที่คุณต้องทำ

สิ่งที่คุณต้องทำ

แชร์รายละเอียดของคนที่คุณต้องการแนะนำผ่านแบบฟอร์มนี้ หลังจากทีมของเราตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลถูกต้อง คุณจะได้รับการยืนยัน และเราจะติดต่อคุณหากคุณมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

แชร์รายละเอียดของคนที่คุณต้องการแนะนำผ่านแบบฟอร์มนี้ หลังจากทีมของเราตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลถูกต้อง คุณจะได้รับการยืนยัน และเราจะติดต่อคุณหากคุณมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

แชร์รายละเอียดของคนที่คุณต้องการแนะนำผ่านแบบฟอร์มนี้ หลังจากทีมของเราตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลถูกต้อง คุณจะได้รับการยืนยัน และเราจะติดต่อคุณหากคุณมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

เกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าการแนะนำครั้งนี้มีความหมาย

เกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าการแนะนำครั้งนี้มีความหมาย

เกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าการแนะนำครั้งนี้มีความหมาย

• บริษัทมีพนักงานอย่างน้อย 50 คน

• บริษัทต้องใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน

• บริษัทยังไม่เคยได้รับข้อเสนอจากทีมของเราในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

• บริษัทมีพนักงานอย่างน้อย 50 คน

• บริษัทต้องใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน

• บริษัทยังไม่เคยได้รับข้อเสนอจากทีมของเราในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

• บริษัทมีพนักงานอย่างน้อย 50 คน

• บริษัทต้องใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน

• บริษัทยังไม่เคยได้รับข้อเสนอจากทีมของเราในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

โปรแกรมนี้สงวนสำหรับผู้ถูกแนะนำที่เรายังไม่เคยติดต่อหรือมอบข้อเสนอใดๆ อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมนี้สงวนสำหรับผู้ถูกแนะนำที่เรายังไม่เคยติดต่อหรือมอบข้อเสนอใดๆ อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมนี้สงวนสำหรับผู้ถูกแนะนำที่เรายังไม่เคยติดต่อหรือมอบข้อเสนอใดๆ อ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนดสำหรับโปรแกรมแนะนำเพื่อน

ข้อกำหนดสำหรับโปรแกรมแนะนำเพื่อน

เล่าให้ฟังหน่อยว่าคนที่คุณจะแนะนำให้ Happily.ai รู้จักเป็นใคร

เล่าให้ฟังหน่อยว่าคนที่คุณจะแนะนำให้ Happily.ai รู้จักเป็นใคร