กำหนดรอบซิงก์รายวันเพื่อปลดปล่อยพลังประสิทธิผล

กำหนดรอบซิงก์รายวันเพื่อปลดปล่อยพลังประสิทธิผล

กำหนดรอบซิงก์รายวันเพื่อปลดปล่อยพลังประสิทธิผล

ขับเคลื่อนด้วย AI

ขับเคลื่อนด้วย AI

ขับเคลื่อนด้วย AI

ตัวอย่างคร่าวๆ

เริ่มต้นวันของคุณด้วยความผูกพันต่อหน้าที่และการทำงานที่สอดคล้อง

เริ่มต้นวันของคุณด้วยความผูกพันต่อหน้าที่และการทำงานที่สอดคล้อง

เริ่มต้นวันของคุณด้วยความผูกพันต่อหน้าที่และการทำงานที่สอดคล้อง

ได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วย AI

ได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วย AI

ได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วย AI

สร้างการสนทนาที่สร้างความแตกต่างที่สามารถนำไปสู่การใช้งานได้จริงและการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูง เติมเต็มช่องโหว่ของการสื่อสารที่ขาดหายไปพร้อมกับจัดการความคาดหวังด้วยความเข้าใจในทันที

1

เช็คอินรายวันเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้

เช็คอินรายวันเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้

สร้างทักษะในการสะท้อนตนเองเพื่อขจัดอุปสรรคด้านประสิทธิภาพด้วยคำถามเชิงวิเคราะห์

เพิมพลังด้วย AI: ค้นพบปัญหาที่แอบซ่อนอยู่พร้อมกับโอกาสที่เป็นไปได้ผ่านข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะ

ใช่

ไม่ใช่

1

เช็คอินรายวันเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้

สร้างทักษะในการสะท้อนตนเองเพื่อขจัดอุปสรรคด้านประสิทธิภาพด้วยคำถามเชิงวิเคราะห์

เพิมพลังด้วย AI: ค้นพบปัญหาที่แอบซ่อนอยู่พร้อมกับโอกาสที่เป็นไปได้ผ่านข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะ

ใช่

ไม่ใช่

I’ve been working hard on the ACME deliverable, and I think it can change the way we track client outcomes. I’ll share the template I created with everyone.

😶

Optimism
I’ve been working hard on the ACME deliverable, and I think it can change the way we track client outcomes. I’ll share the template I created with everyone.

😶

Optimism

2

เริ่มต้นการสนทนาที่จำเป็น

เริ่มต้นการสนทนาที่จำเป็น

เริ่มต้นการสนทนาที่จำเป็น

การตอบรับข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดสามารถช่วยสร้างความไว้วางใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ผ่านการสนทนาที่สร้างความแตกต่างได้

การตอบรับข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดสามารถช่วยสร้างความไว้วางใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ผ่านการสนทนาที่สร้างความแตกต่างได้

เพิ่มพลังด้วย AI: โค้ชส่วนตัวที่มาพร้อมกับคำแนะนำสำหรับการพัฒนาอย่างทันท่วงที

เพิ่มพลังด้วย AI: โค้ชส่วนตัวที่มาพร้อมกับคำแนะนำสำหรับการพัฒนาอย่างทันท่วงที

เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการทำงานเป็นหนึ่งเดียวที่ดีขึ้น

เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการทำงานเป็นหนึ่งเดียวที่ดีขึ้น

เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เพื่อการทำงานเป็นหนึ่งเดียวที่ดีขึ้น

3

สร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ความเห็นอกเห็นใจ พร้อมกับการตระหนักรู้ในตนเองผ่านการเรียนรู้เชิงโต้ตอบ

สร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ความเห็นอกเห็นใจ พร้อมกับการตระหนักรู้ในตนเองผ่านการเรียนรู้เชิงโต้ตอบ

เพิ่มพลังด้วย AI: รับบทเรียนขนาดพอเหมาะที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อปรับกรอบความคิดคุณโดยเฉพาะตามความท้าทายในแต่ละวัน

เพิ่มพลังด้วย AI: รับบทเรียนขนาดพอเหมาะที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อปรับกรอบความคิดคุณโดยเฉพาะตามความท้าทายในแต่ละวัน

โซลูชันของเรา

และนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น

และนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น

และนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น

การเสริมพลังในระดับบุคคล การทำให้ทีมเติบโต ไปจนถึงวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งผ่านความร่วมมือไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน

 • ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

  แบบสำรวจความคิดเห็น

  ฟีดแบ็กเพื่อนร่วมงาน

  โหมดเรียนรู้เฉพาะสำหรับแต่ละคน

  กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ในทีม (team building)

  รางวัล

  การชื่นชม

  รางวัลสำหรับกลุ่ม

การวิเคราะห์บุคลากรแบบเรียลไทม์

การวิเคราะห์บุคลากรแบบเรียลไทม์

การวิเคราะห์บุคลากรแบบเรียลไทม์

ทัศนวิสัยที่ไม่มีใครเทียบในการแสดงให้เห็นถึงผลงานทีมของคุณ

ทัศนวิสัยที่ไม่มีใครเทียบในการแสดงให้เห็นถึงผลงานทีมของคุณ

ทัศนวิสัยที่ไม่มีใครเทียบในการแสดงให้เห็นถึงผลงานทีมของคุณ

รับข้อมูลในภาพรวมและรายละเอียดที่สำคัญ

รับข้อมูลในภาพรวมและรายละเอียดที่สำคัญ

กำจัดการคาดเดาออกจากการทำงานโดยการรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับวิธีที่เหมาะสมในการบริหารทีมของคุณ

สำหรับพนักงาน

เพิ่มความผูกพันต่องานสำหรับพนักงาน

เสริมสร้างความสัมพันธ์และคุณค่าร่วมที่เป็นตัวขับเคลื่อนงานที่สร้างความแตกต่างได้

พัฒนาความปลอดทัยทางใจในที่ทำงาน

เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานด้วยการยกย่องบุคลากรและเปิดรับข้อเสนอแนะ

helping refine our project Artemis doc and delivery #in-the-detials

May Ravindra

สำหรับผู้จัดการ

พัฒนาผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ

เสริมแกร่งผู้จัดการของคุณด้วยประสิทธิภาพ ความผูกพันต่องาน ตลอดจนความจงรักภักดีผ่านการฝึกสอนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

รับแจ้งรายงานทีมโดยอัตโนมัติทุกเช้า

เข้าถึงคำแนะนำสำหรับลูกทีม เคล็ดลับ และการแจ้งเตือนรายวันอย่างทันท่วงที

สำหรับ HR และเหล่าผู้นำ

เพิ่มโอกาสใช้กลยุทธ์ HR และคณะผู้นำ

ลดอัตราการลาออก ค้นหาบุคคลที่มีผลงานดีที่สุด ตลอดจนทำการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล

แบบสำรวจ รายงาน และกิจกรรมส่งเสริมการผูกพันแบบอัตโนมัติ

ใช้ข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับบุคลากร

สำหรับพนักงาน

เพิ่มความผูกพันต่องานสำหรับพนักงาน

เสริมสร้างความสัมพันธ์และคุณค่าร่วมที่เป็นตัวขับเคลื่อนงานที่สร้างความแตกต่างได้

พัฒนาความปลอดทัยทางใจในที่ทำงาน

เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานด้วยการยกย่องบุคลากรและเปิดรับข้อเสนอแนะ

helping refine our project Artemis doc and delivery #in-the-detials

May Ravindra

สำหรับผู้จัดการ

พัฒนาผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ

เสริมแกร่งผู้จัดการของคุณด้วยประสิทธิภาพ ความผูกพันต่องาน ตลอดจนความจงรักภักดีผ่านการฝึกสอนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

รับแจ้งรายงานทีมโดยอัตโนมัติทุกเช้า

เข้าถึงคำแนะนำสำหรับลูกทีม เคล็ดลับ และการแจ้งเตือนรายวันอย่างทันท่วงที

สำหรับ HR และเหล่าผู้นำ

เพิ่มโอกาสใช้กลยุทธ์ HR และคณะผู้นำ

ลดอัตราการลาออก ค้นหาบุคคลที่มีผลงานดีที่สุด ตลอดจนทำการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล

แบบสำรวจ รายงาน และกิจกรรมส่งเสริมการผูกพันแบบอัตโนมัติ

ใช้ข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับบุคลากร

สำหรับพนักงาน

เพิ่มความผูกพันต่องานสำหรับพนักงาน

เสริมสร้างความสัมพันธ์และคุณค่าร่วมที่เป็นตัวขับเคลื่อนงานที่สร้างความแตกต่างได้

พัฒนาความปลอดทัยทางใจในที่ทำงาน

เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานด้วยการยกย่องบุคลากรและเปิดรับข้อเสนอแนะ

helping refine our project Artemis doc and delivery #in-the-detials

May Ravindra

สำหรับผู้จัดการ

พัฒนาผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ

เสริมแกร่งผู้จัดการของคุณด้วยประสิทธิภาพ ความผูกพันต่องาน ตลอดจนความจงรักภักดีผ่านการฝึกสอนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

รับแจ้งรายงานทีมโดยอัตโนมัติทุกเช้า

เข้าถึงคำแนะนำสำหรับลูกทีม เคล็ดลับ และการแจ้งเตือนรายวันอย่างทันท่วงที

สำหรับ HR และเหล่าผู้นำ

เพิ่มโอกาสใช้กลยุทธ์ HR และคณะผู้นำ

ลดอัตราการลาออก ค้นหาบุคคลที่มีผลงานดีที่สุด ตลอดจนทำการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล

แบบสำรวจ รายงาน และกิจกรรมส่งเสริมการผูกพันแบบอัตโนมัติ

ใช้ข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับบุคลากร

ด้วยบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

พฤติกรรมศาสตร์

พฤติกรรมศาสตร์

พฤติกรรมศาสตร์

นำพาไปสู่พฤติกรรมด้านบวก

นำพาไปสู่พฤติกรรมด้านบวก

นำพาไปสู่พฤติกรรมด้านบวก

Prompts that succeed

Prompts that succeed

Prompts that succeed

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

เชิญฟังจากลูกค้าว่าพวกเราสามารถช่วยให้เขาสร้างวัฒธรรมองค์กรที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพสูงได้อย่างไร

เชิญฟังจากลูกค้าว่าพวกเราสามารถช่วยให้เขาสร้างวัฒธรรมองค์กรที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพสูงได้อย่างไร

 • It is truly amazing how Happily took the very challenging yet important variable of employee engagement and made it simple, fun and easy to achieve…you will be surprised at how much more you get to know about your employees with a tool like Happily.

  Sashe Kanapathi

  CEO at Leaderonomics

 • Happily is by far the best application I have used for employee's recognition, satisfaction and feedback. I was also delighted to see that the majority of my employees use the Happily app on a daily basis. I didn't think they would but the app is really user friendly, engaging for employees.

  Jeremie Tisseau

  CEO at Morphosis

 • It's given us a better channel to send recognition not only from managers but from individuals working cross-teams. Our staff retention rates and happiness have significantly improved since implementing Happily.

  Mark McDowell

  CEO at Primal

 • Since integrating Happily into our daily staff workflow, we have been able to identify many common issues nagging our team members, and have found the Daily Insights tremendously valuable for analyzing and improving our SOPs.

  Ittinun Trairatanobhas

  Co-founder at Hungry Quokka

 • I'm pleasantly surprised by the adoption rate and the usage by the team as well as the insights we get. AI recommendations on how to reply are very good and actionable; I feel team members will be improving their people skills in the short and long run.

  Jonathan Pengel

  CEO at Marketyze

 • It’s all about engagement…We already have 300 people in the factory growing very quickly…the effort it takes to maintain culture and drive that culture into new staff and bring them onboard. Happily helps us ensure they understand what we’re trying to achieve.”

  Ben Dobbs

  Managing Director at Alliance Laundry Thailand

 • Happily AI gives us real-time updates on the team's well being which helps us ensure that the team is happy, engaged and that we are sticking to our core values. Giving everyone the ability to give/receive recognition, provide 360 feedback, donate to a cause and participate in the team challenges are great tools for MAM's success.

  Michelle Seal

  Head of Admin & Brand at MAM

 • Happily.ai has allowed us access to fine-grained feedback and happiness measurement in our organization. We see drastic improvement in positive thinking and ways we can improve everyone’s quality of life here at Swiftlet.

  Arthit Hongchintakul

  Managing Director at Swiftlet

 • It is truly amazing how Happily took the very challenging yet important variable of employee engagement and made it simple, fun and easy to achieve…you will be surprised at how much more you get to know about your employees with a tool like Happily.

  Sashe Kanapathi

  CEO at Leaderonomics

 • Happily is by far the best application I have used for employee's recognition, satisfaction and feedback. I was also delighted to see that the majority of my employees use the Happily app on a daily basis. I didn't think they would but the app is really user friendly, engaging for employees.

  Jeremie Tisseau

  CEO at Morphosis

 • It's given us a better channel to send recognition not only from managers but from individuals working cross-teams. Our staff retention rates and happiness have significantly improved since implementing Happily.

  Mark McDowell

  CEO at Primal

 • Since integrating Happily into our daily staff workflow, we have been able to identify many common issues nagging our team members, and have found the Daily Insights tremendously valuable for analyzing and improving our SOPs.

  Ittinun Trairatanobhas

  Co-founder at Hungry Quokka

 • I'm pleasantly surprised by the adoption rate and the usage by the team as well as the insights we get. AI recommendations on how to reply are very good and actionable; I feel team members will be improving their people skills in the short and long run.

  Jonathan Pengel

  CEO at Marketyze

 • It’s all about engagement…We already have 300 people in the factory growing very quickly…the effort it takes to maintain culture and drive that culture into new staff and bring them onboard. Happily helps us ensure they understand what we’re trying to achieve.”

  Ben Dobbs

  Managing Director at Alliance Laundry Thailand

 • Happily AI gives us real-time updates on the team's well being which helps us ensure that the team is happy, engaged and that we are sticking to our core values. Giving everyone the ability to give/receive recognition, provide 360 feedback, donate to a cause and participate in the team challenges are great tools for MAM's success.

  Michelle Seal

  Head of Admin & Brand at MAM

 • Happily.ai has allowed us access to fine-grained feedback and happiness measurement in our organization. We see drastic improvement in positive thinking and ways we can improve everyone’s quality of life here at Swiftlet.

  Arthit Hongchintakul

  Managing Director at Swiftlet

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

หาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Happily.ai อย่างรวดเร็ว

Navbars

Navbars

Navbars

Navbars

View FAQs

Navbars

Navbars

Navbars

Navbars

View FAQs

พร้อมแล้วหรือยังที่จะพลิกโฉมพื้นที่ทำงานของคุณ?

ก้าวเล็ก ๆ สู่ความเปลี่ยนแปลง สำหรับทุกคนในองค์กร

ก้าวเล็ก ๆ สู่ความเปลี่ยนแปลง สำหรับทุกคนในองค์กร