เปลี่ยนองค์กรของคุณโดยใช้เวลาเพียงวันละ 1 นาที

เปลี่ยนองค์กรของคุณโดยใช้เวลาเพียงวันละ 1 นาที

เปลี่ยนองค์กรของคุณโดยใช้เวลาเพียงวันละ 1 นาที

คุณสมบัติ

เราใส่ใจเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าของคุณ

เราใส่ใจเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าของคุณ

เราใส่ใจเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าของคุณ

รองรับด้วยวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วย AI

รองรับด้วยวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วย AI

รองรับด้วยวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วย AI

เครื่องมือพัฒนาผลสำเร็จของทีม ใช้งานได้ทั้งพนักงานและหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

การเช็กอินประจำวัน กระตุ้นพนักงานและองค์กรให้ตื่นตัว

การเช็กอินประจำวัน กระตุ้นพนักงานและองค์กรให้ตื่นตัว

คำถามเพื่อการสำรวจตัวเองที่รองรับด้วยหลักวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระทำวันละนิด

เราใช้ AI เพื่อขุดค้นต้นตอปัญหาองค์กร และโอกาสที่ซ่อนอยู่

ใช่

ไม่ใช่

คุณสมบัติ

การเช็กอินประจำวัน กระตุ้นพนักงานและองค์กรให้ตื่นตัว

คำถามเพื่อการสำรวจตัวเองที่รองรับด้วยหลักวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระทำวันละนิด

เราใช้ AI เพื่อขุดค้นต้นตอปัญหาองค์กร และโอกาสที่ซ่อนอยู่

ใช่

ไม่ใช่

I’ve been working hard on the ACME deliverable, and I think it can change the way we track client outcomes. I’ll share the template I created with everyone.

😶

I’ve been working hard on the ACME deliverable, and I think it can change the way we track client outcomes. I’ll share the template I created with everyone.

😶

คุณสมบัติ

ตัวช่วยเริ่มต้นบทสนทนาสำหรับผู้จัดการ

ตัวช่วยเริ่มต้นบทสนทนาสำหรับผู้จัดการ

ตัวช่วยเริ่มต้นบทสนทนาสำหรับผู้จัดการ

Feedback ที่ดีที่สุดมาจากการพูดคุยด้วยความเชื่อใจ ซึ่งช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

Feedback ที่ดีที่สุดมาจากการพูดคุยด้วยความเชื่อใจ ซึ่งช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

เราใช้ AI วิเคราะห์ว่า feedback จากคุณนั้นจะได้ผลแค่ไหน ใช้คำเหมาะสมหรือไม่

เราใช้ AI วิเคราะห์ว่า feedback จากคุณนั้นจะได้ผลแค่ไหน ใช้คำเหมาะสมหรือไม่

คุณสมบัติ

ยกระดับทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ช่วยให้ทีมเวิร์กดีขึ้น

ยกระดับทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ช่วยให้ทีมเวิร์กดีขึ้น

ยกระดับทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ช่วยให้ทีมเวิร์กดีขึ้น

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความเห็นอกเห็นใจ และการตระหนักรู้ในตนเองผ่านการเรียนรู้แบบ interactive

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความเห็นอกเห็นใจ และการตระหนักรู้ในตนเองผ่านการเรียนรู้แบบ interactive

AI จะช่วยจัดการเรียนรู้และการกระตุ้นที่เหมาะกับแต่ละคน

AI จะช่วยจัดการเรียนรู้และการกระตุ้นที่เหมาะกับแต่ละคน

คุณสมบัติ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

กระตุ้นพนักงาน การเติบโตของทีม และยกระดับวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอด้วยตัวช่วยเหล่านี้

 • ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

  แบบสำรวจความคิดเห็น

  ฟีดแบ็กเพื่อนร่วมงาน

  โหมดเรียนรู้เฉพาะสำหรับแต่ละคน

  กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ในทีม (team building)

  รางวัล

  การชื่นชม

  รางวัลสำหรับกลุ่ม

เราทำได้อย่างไร

นี่คือแพลตฟอร์มที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทุกคน

นี่คือแพลตฟอร์มที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทุกคน

พัฒนาความร่วมมือของทั้งพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหารให้ดียิ่งขึ้น

Elevated Employee Experience

Rewarding interactions

Effective People Managers

Data-driven decisions and support

Strategic HR & Leadership

Always aligned and improving

Elevated
Employee Experience

Create positive connections that make work meaningful and worthwhile at every step

Get recognized and feel valued

Give everyone a chance to reinforce your values and experience meaningful appreciation

Earn coins and redeem rewards

Reward your most engaged and impactful employees with gift cards, company perks, and more.

Elevated EX

Rewarding interactions

Effective Managers

Data-driven decisions

Strategic HR & Leadership

Always aligned and improving

Elevated
Employee Experience

Create positive connections that make work meaningful and worthwhile at every step

Get recognized and feel valued

Give everyone a chance to reinforce your values and experience meaningful appreciation

Earn coins and redeem rewards

Reward your most engaged and impactful employees with gift cards, company perks, and more.

พนักงาน

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

Elevated
Employee Experience

Create positive connections that make work meaningful and worthwhile at every step

Get recognized and feel valued

Give everyone a chance to reinforce your values and experience meaningful appreciation

Earn coins and redeem rewards

Reward your most engaged and impactful employees with gift cards, company perks, and more.

หลักการวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์พฤติกรรม

วิทยาศาสตร์พฤติกรรม

วิทยาศาสตร์พฤติกรรม

ที่สร้างการกระทำเชิงบวกได้ทันที

ที่สร้างการกระทำเชิงบวกได้ทันที

ที่สร้างการกระทำเชิงบวกได้ทันที

Prompts that succeed

Prompts that succeed

Prompts that succeed

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเราหรือเปล่า

Happily.ai จะช่วยบริษัทหรือทีมของฉันได้อย่างไร

ต้องมีพนักงานจำนวนกี่คนถึงจะใช้ Happily.ai ได้

Happily.ai ใช้ได้ผลแค่กับทีมที่ทำงานแบบ remote หรือไม่

Happily.ai ช่วยแก้ปัญหาความร่วมมือของทีมได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเราหรือเปล่า

Happily.ai จะช่วยบริษัทหรือทีมของฉันได้อย่างไร

ต้องมีพนักงานจำนวนกี่คนถึงจะใช้ Happily.ai ได้

Happily.ai ใช้ได้ผลแค่กับทีมที่ทำงานแบบ remote หรือไม่

Happily.ai ช่วยแก้ปัญหาความร่วมมือของทีมได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเราหรือเปล่า

Happily.ai จะช่วยบริษัทหรือทีมของฉันได้อย่างไร

ต้องมีพนักงานจำนวนกี่คนถึงจะใช้ Happily.ai ได้

Happily.ai ใช้ได้ผลแค่กับทีมที่ทำงานแบบ remote หรือไม่

Happily.ai ช่วยแก้ปัญหาความร่วมมือของทีมได้อย่างไร