องค์กรของคุณมีปัญหาในพนักงานลาออกจำนวนมาก แถมยังไม่มีความสุขกับการทำงานอยู่หรือไม่?

องค์กรของคุณมีปัญหาในพนักงานลาออกจำนวนมาก แถมยังไม่มีความสุขกับการทำงานอยู่หรือไม่?

องค์กรของคุณมีปัญหาในพนักงานลาออกจำนวนมาก แถมยังไม่มีความสุขกับการทำงานอยู่หรือไม่?

ถึงเวลาแล้วที่จะตระหนักถึงวัฒนธรรมของบริษัทของคุณและสร้างผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจของคุณ!

ถึงเวลาแล้วที่จะตระหนักถึงวัฒนธรรมของบริษัทของคุณและสร้างผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจของคุณ!

ถึงเวลาแล้วที่จะตระหนักถึงวัฒนธรรมของบริษัทของคุณและสร้างผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจของคุณ!

ทำไมต้องทำแบบสอบถามนี้

ทำไมต้องทำแบบสอบถามนี้

ได้รับข้อมูลประโยชน์คุ้มค่า: เข้าใจว่าพนักงานของคุณรู้สึกอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมการทำงานและสามารถระบุจุดเด่นและจุดด้อย

หาปัญหาเหตุราก: ค้นหาปัจจัยพื้นหลังของการสละการทำงานและความมุ่งมั่นของพนักงานที่ต่ำ

หาต้นตอของปัญหา: ค้นหาสาเหตุที่พนักงานลาออก และมีความมุ่งมั่นต่ำ

ตามหาโอกาสที่ซ่อนอยู่: ลุกไปเกินการประเมินระดับพื้นผิวเพื่อค้นหาโอกาสในการเติบโตที่เปลี่ยนแปลงความสำเร็จของบริษัทคุณ

เพิ่มการเก็บรักษาและความพึงพอใจ: ใช้ข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้เพื่อออกแบบและนำไปใช้กับกลยุทธ์การเก็บรักษาที่มีประสิทธิภาพ

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจ: กระตุ้นวัฒนธรรมที่ทำงานได้ดีเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรทั้งหมด

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจ: กระตุ้นวัฒนธรรมที่ทำงานได้ดีเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรทั้งหมด

รับแผนเฉพาะบุคคลและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ทีมงานของเราจะให้คำแนะนำและแผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรของคุณ

Receive a Personalized Plan and Expert Advice: Our dedicated team provides tailored advice and a plan for enhancing your company culture.

Receive a Personalized Plan and Expert Advice: Our dedicated team provides tailored advice and a plan for enhancing your company culture.

องค์ประกอบสำคัญที่เราวัด

Key Components We Measure

เราประเมินองค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานที่ยอดเยี่ยม:

เราประเมินองค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานที่ยอดเยี่ยม:

  1. ความปลอดภัยทางจิตวิทยา: ทำความเข้าใจว่าพนักงานของคุณจะรู้สึกสบายใจในการแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลโดยไม่ต้องกลัวผลเสียที่จะตามมาได้อย่างไร

  1. ความปลอดภัยทางจิตวิทยา: ทำความเข้าใจว่าพนักงานของคุณจะรู้สึกสบายใจในการแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลโดยไม่ต้องกลัวผลเสียที่จะตามมาได้อย่างไร

  1. ประสิทธิภาพของผู้จัดการ: ประเมินความสามารถในการเป็นผู้นำของทีมผู้บริหารของคุณ และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง

  1. Effectiveness of Managers: Evaluate the leadership skills of your management team and identify areas for improvement.

  1. วัฒนธรรมองค์กรและคุณค่าหลัก: ประเมินประสิทธิภาพของวัฒนธรรมและคุณค่าหลักขององค์กรของคุณว่าสามารถเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมการทำงานแต่ละวันของพนักงานได้ดีแค่ไหน

  1. วัฒนธรรมองค์กรและคุณค่าหลัก: ประเมินประสิทธิภาพของวัฒนธรรมและคุณค่าหลักขององค์กรของคุณว่าสามารถเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมการทำงานแต่ละวันของพนักงานได้ดีแค่ไหน

  1. ทักษะ Soft Skills: เข้าใจระดับของทักษะ soft skills ของพนักงานของคุณ สร้างความสมดุลในทีมและผลักดันการสื่อสารให้มากขึ้น

  1. Human (Soft) Skills: Understand the level of soft skills among your employees, enhance team dynamics and communication.

  1. ความพึงพอใจของพนักงาน: เข้าใจความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของคุณ พนักงานที่มีสุขภาพใจดีจะ productive ขึ้นและไม่ละเว้นหน้าที่ของตนเอง

  1. Employee Wellness: Understand the well-being of your employees - a healthy workforce leads to increased productivity and reduced absenteeism.

พร้อมที่จะไปต่อแล้วหรือยัง

พร้อมที่จะไปต่อแล้วหรือยัง

เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทีมของเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการเพื่อแนะนำขั้นตอนต่อไป

สมัครเลย ฟรี

สมัครเลย ฟรี