กระตุ้นวันละนิด เพื่อศักยภาพแบบไร้ขีดจำกัด

กระตุ้นวันละนิด เพื่อศักยภาพแบบไร้ขีดจำกัด

กระตุ้นวันละนิด เพื่อศักยภาพแบบไร้ขีดจำกัด

ขับเคลื่อนด้วย AI

ขับเคลื่อนด้วย AI

ขับเคลื่อนด้วย AI

ฟีเจอร์

เราใส่ใจเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าของคุณ

เราใส่ใจเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าของคุณ

เราใส่ใจเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าของคุณ

รองรับด้วยวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วย AI

รองรับด้วยวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วย AI

รองรับด้วยวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วย AI

เครื่องมือพัฒนาผลสำเร็จของทีม ใช้งานได้ทั้งพนักงานและหัวหน้างาน

การเช็กอินประจำวัน กระตุ้นพนักงานและองค์กรให้ตื่นตัว

การเช็กอินประจำวัน กระตุ้นพนักงานและองค์กรให้ตื่นตัว

คำถามเพื่อสะท้อนตัวตน ปลดล็อกอุปสรรคที่ขวางความสำเร็จของคุณ

คัดสรรเฉพาะบุคคล

เพื่อค้นพบปัญหาที่ซ่อนอยู่และโอกาสที่คุณคาดไม่ถึง

ใช่

ไม่ใช่

การเช็กอินประจำวัน กระตุ้นพนักงานและองค์กรให้ตื่นตัว

คำถามเพื่อสะท้อนตัวตน ปลดล็อกอุปสรรคที่ขวางความสำเร็จของคุณ

คัดสรรเฉพาะบุคคล

เพื่อค้นพบปัญหาที่ซ่อนอยู่และโอกาสที่คุณคาดไม่ถึง

ใช่

ไม่ใช่

I’ve been working hard on the ACME deliverable, and I think it can change the way we track client outcomes. I’ll share the template I created with everyone.

😶

Optimism
I’ve been working hard on the ACME deliverable, and I think it can change the way we track client outcomes. I’ll share the template I created with everyone.

😶

Optimism

ตัวช่วยเริ่มต้นบทสนทนา

ตัวช่วยเริ่มต้นบทสนทนา

ตัวช่วยเริ่มต้นบทสนทนา

Feedback ที่ดีที่สุดมาจากการพูดคุยด้วยความเชื่อใจ ซึ่งช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

Feedback ที่ดีที่สุดมาจากการพูดคุยด้วยความเชื่อใจ ซึ่งช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

การโค้ช

ให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ยกระดับทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ช่วยให้ทีมเวิร์กดีขึ้น

ยกระดับทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ช่วยให้ทีมเวิร์กดีขึ้น

ยกระดับทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ช่วยให้ทีมเวิร์กดีขึ้น

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความเห็นอกเห็นใจ และการตระหนักรู้ในตนเองผ่านการเรียนรู้แบบ interactive

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความเห็นอกเห็นใจ และการตระหนักรู้ในตนเองผ่านการเรียนรู้แบบ interactive

Microlearning

ความรู้ฉบับย่อยง่ายเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของคุณ

ความรู้ฉบับย่อยง่ายเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของคุณ

ให้การสื่อสารที่มีความหมายเป็นเรื่องง่าย

ให้การสื่อสารที่มีความหมายเป็นเรื่องง่าย

ให้การสื่อสารที่มีความหมายเป็นเรื่องง่าย

ผู้ช่วย AI สำหรับหัวหน้าทีม

ผู้ช่วย AI สำหรับหัวหน้าทีม

ผู้ช่วย AI สำหรับหัวหน้าทีม

กำลังวิเคราะห์ฟีดแบ็กที่เข้ามา...

กำลังวิเคราะห์ฟีดแบ็กที่เข้ามา...

What are your top priorities this week?

Responding to Kate (hiring business development lead), firming up Q1 2024 OKRs, reaching out to network (learning and advice, potential leads), and identifying prospective partners

Jamie B • 2 hours ago

Reply to feedback

AI-Assisted Reply

Great focus, Jamie. Let’s ensure the OKRs align with our shift towards organizational culture and keep an eye on how these priorities support our long-term vision without rushing into enterprise.

Jamie likes clarity and structure and is looking for guidance on OKRs.

OUR SOLUTION

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

กระตุ้นพนักงาน การเติบโตของทีม และยกระดับวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอด้วยตัวช่วยเหล่านี้

 • ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

  แบบสำรวจความคิดเห็น

  ฟีดแบ็กเพื่อนร่วมงาน

  โหมดเรียนรู้เฉพาะสำหรับแต่ละคน

  กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ในทีม (team building)

  รางวัล

  การชื่นชม

  รางวัลสำหรับกลุ่ม

ก้าวเล็ก ๆ สู่ความเปลี่ยนแปลง สำหรับทุกคนในองค์กร

ก้าวเล็ก ๆ สู่ความเปลี่ยนแปลง สำหรับทุกคนในองค์กร

ก้าวเล็ก ๆ สู่ความเปลี่ยนแปลง สำหรับทุกคนในองค์กร

สำหรับพนักงาน

ช่วยเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

สร้างความสัมพันธ์และคุณค่าที่ยึดถือร่วมกัน เพื่องานที่มีความหมาย

ส่งเสริมความปลอดภัยทางจิตวิทยา (psychological safety)

กระตุ้นพนักงานด้วยการชื่นชมและให้ฟีดแบ็ก

เข้ากับค่านิยมองค์กรได้อัตโนมัติ

helping refine our project Artemis doc and delivery #in-the-detials

May Ravindra

สำหรับผู้จัดการ

สร้าง Manager ที่มีประสิทธิภาพ

โค้ชผู้จัดการของคุณให้สามารถประเมินระดับความสามารถ การมีส่วนร่วม และการรักษาพนักงานขององค์กรด้วยข้อมูล

สร้างรายงานอัตโนมัติสำหรับทีมของคุณในทุกเช้า

รับการโค้ชชิ่ง เคล็ดลับ และแจ้งเตือนจากเราได้อย่างสม่ำเสมอ

เป็นผู้ช่วยพิเศษสำหรับคุณ

สำหรับ HR และหัวหน้างาน

กลยุทธ์วางแผนจัดการพนักงาน และเสริมสร้างผู้นำอย่างเป็นระบบ

ลดอัตราการลาออกของพนักงาน ตามหาได้ว่าใครเป็นพนักงานฝีมือดี และเปลี่ยนทุกการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้ข้อมูลรองรับ

ใช้แบบสำรวจอัตโนมัติ รายงาน และกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

มอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อการตัดสินใจรักษาทรัพยากรบุคคลที่ดีขึ้น

วิเคราะห์ข้อมูลแบบ real time

สำหรับพนักงาน

ช่วยเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

สร้างความสัมพันธ์และคุณค่าที่ยึดถือร่วมกัน เพื่องานที่มีความหมาย

ส่งเสริมความปลอดภัยทางจิตวิทยา (psychological safety)

กระตุ้นพนักงานด้วยการชื่นชมและให้ฟีดแบ็ก

เข้ากับค่านิยมองค์กรได้อัตโนมัติ

helping refine our project Artemis doc and delivery #in-the-detials

May Ravindra

สำหรับผู้จัดการ

สร้าง Manager ที่มีประสิทธิภาพ

โค้ชผู้จัดการของคุณให้สามารถประเมินระดับความสามารถ การมีส่วนร่วม และการรักษาพนักงานขององค์กรด้วยข้อมูล

สร้างรายงานอัตโนมัติสำหรับทีมของคุณในทุกเช้า

รับการโค้ชชิ่ง เคล็ดลับ และแจ้งเตือนจากเราได้อย่างสม่ำเสมอ

เป็นผู้ช่วยพิเศษสำหรับคุณ

สำหรับ HR และหัวหน้างาน

กลยุทธ์วางแผนจัดการพนักงาน และเสริมสร้างผู้นำอย่างเป็นระบบ

ลดอัตราการลาออกของพนักงาน ตามหาได้ว่าใครเป็นพนักงานฝีมือดี และเปลี่ยนทุกการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้ข้อมูลรองรับ

ใช้แบบสำรวจอัตโนมัติ รายงาน และกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

มอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อการตัดสินใจรักษาทรัพยากรบุคคลที่ดีขึ้น

วิเคราะห์ข้อมูลแบบ real time

สำหรับพนักงาน

ช่วยเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

สร้างความสัมพันธ์และคุณค่าที่ยึดถือร่วมกัน เพื่องานที่มีความหมาย

ส่งเสริมความปลอดภัยทางจิตวิทยา (psychological safety)

กระตุ้นพนักงานด้วยการชื่นชมและให้ฟีดแบ็ก

เข้ากับค่านิยมองค์กรได้อัตโนมัติ

helping refine our project Artemis doc and delivery #in-the-detials

May Ravindra

สำหรับผู้จัดการ

สร้าง Manager ที่มีประสิทธิภาพ

โค้ชผู้จัดการของคุณให้สามารถประเมินระดับความสามารถ การมีส่วนร่วม และการรักษาพนักงานขององค์กรด้วยข้อมูล

สร้างรายงานอัตโนมัติสำหรับทีมของคุณในทุกเช้า

รับการโค้ชชิ่ง เคล็ดลับ และแจ้งเตือนจากเราได้อย่างสม่ำเสมอ

เป็นผู้ช่วยพิเศษสำหรับคุณ

สำหรับ HR และหัวหน้างาน

กลยุทธ์วางแผนจัดการพนักงาน และเสริมสร้างผู้นำอย่างเป็นระบบ

ลดอัตราการลาออกของพนักงาน ตามหาได้ว่าใครเป็นพนักงานฝีมือดี และเปลี่ยนทุกการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้ข้อมูลรองรับ

ใช้แบบสำรวจอัตโนมัติ รายงาน และกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

มอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อการตัดสินใจรักษาทรัพยากรบุคคลที่ดีขึ้น

วิเคราะห์ข้อมูลแบบ real time

หลักการวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์พฤติกรรม

วิทยาศาสตร์พฤติกรรม

วิทยาศาสตร์พฤติกรรม

ที่สร้างการกระทำเชิงบวกได้ทันที

ที่สร้างการกระทำเชิงบวกได้ทันที

ที่สร้างการกระทำเชิงบวกได้ทันที

Prompts that succeed

Prompts that succeed

Prompts that succeed

คำบอกเล่าจากผู้ใช้จริง

ไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมด แต่เชื่อผู้ที่ไว้ใจเรากว่า 1000 คนดีกว่า

 • Happily ทำฉันสามารถเข้าใจทีมของตัวเองในแง่มุมใหม่ที่ไม่เคยนึกถึง

  แพลตฟอร์มนี้ให้ไอเดียวิธีจัดการที่ส่งผลดีต่อทีมเป็นจำนวนมาก และมอบข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้การตัดสินใจของฉันดียิ่งขึ้น

  สุหฤท ส.

  ประธานบริษัท DHA Siamwalla

 • Happily เป็นแอปที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้ในการประเมินพนักงาน บอกระดับความพึงพอใจ และให้ฟีดแบ็ก

  ฉันพึงพอใจที่เห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ใช้แอป Happily ในชีวิตประจำวัน

  เจเรมี ที

  ประธานบริษัท Morphosis Apps

 • น่าทึ่งสุดๆ ที่ Happily สามารถเปลี่ยนความท้าทายในการจัดการพนักงาน

  ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ สนุก และทำให้สำเร็จได้จริง

  ซาเช่ เค

  COO ที่ Leaderonomics Digital

คำบอกเล่าจากผู้ใช้จริง

ไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมด แต่เชื่อผู้ที่ไว้ใจเรากว่า 1000 คนดีกว่า

 • Happily ทำฉันสามารถเข้าใจทีมของตัวเองในแง่มุมใหม่ที่ไม่เคยนึกถึง

  แพลตฟอร์มนี้ให้ไอเดียวิธีจัดการที่ส่งผลดีต่อทีมเป็นจำนวนมาก และมอบข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้การตัดสินใจของฉันดียิ่งขึ้น

  สุหฤท ส.

  ประธานบริษัท DHA Siamwalla

 • Happily เป็นแอปที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้ในการประเมินพนักงาน บอกระดับความพึงพอใจ และให้ฟีดแบ็ก

  ฉันพึงพอใจที่เห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ใช้แอป Happily ในชีวิตประจำวัน

  เจเรมี ที

  ประธานบริษัท Morphosis Apps

 • น่าทึ่งสุดๆ ที่ Happily สามารถเปลี่ยนความท้าทายในการจัดการพนักงาน

  ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ สนุก และทำให้สำเร็จได้จริง

  ซาเช่ เค

  COO ที่ Leaderonomics Digital

คำบอกเล่าจากผู้ใช้จริง

ไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมด แต่เชื่อผู้ที่ไว้ใจเรากว่า 1000+ คนดีกว่า

 • Happily ทำฉันสามารถเข้าใจทีมของตัวเองในแง่มุมใหม่ที่ไม่เคยนึกถึง

  แพลตฟอร์มนี้ให้ไอเดียวิธีจัดการที่ส่งผลดีต่อทีมเป็นจำนวนมาก และมอบข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้การตัดสินใจของฉันดียิ่งขึ้น

  สุหฤท ส.

  ประธานบริษัท DHA Siamwalla

 • Happily เป็นแอปที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้ในการประเมินพนักงาน บอกระดับความพึงพอใจ และให้ฟีดแบ็ก

  ฉันพึงพอใจที่เห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ใช้แอป Happily ในชีวิตประจำวัน

  เจเรมี ที

  ประธานบริษัท Morphosis Apps

 • น่าทึ่งสุดๆ ที่ Happily สามารถเปลี่ยนความท้าทายในการจัดการพนักงาน

  ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ สนุก และทำให้สำเร็จได้จริง

  ซาเช่ เค

  COO ที่ Leaderonomics Digital

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเราหรือเปล่า

Happily.ai จะช่วยบริษัทหรือทีมของฉันได้อย่างไร

ต้องมีพนักงานจำนวนกี่คนถึงจะใช้ Happily.ai ได้

Happily.ai ใช้ได้ผลแค่กับทีมที่ทำงานแบบ remote หรือไม่

Happily.ai ช่วยแก้ปัญหาความร่วมมือของทีมได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเราหรือเปล่า

Happily.ai จะช่วยบริษัทหรือทีมของฉันได้อย่างไร

ต้องมีพนักงานจำนวนกี่คนถึงจะใช้ Happily.ai ได้

Happily.ai ใช้ได้ผลแค่กับทีมที่ทำงานแบบ remote หรือไม่

Happily.ai ช่วยแก้ปัญหาความร่วมมือของทีมได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเราหรือเปล่า

Happily.ai จะช่วยบริษัทหรือทีมของฉันได้อย่างไร

ต้องมีพนักงานจำนวนกี่คนถึงจะใช้ Happily.ai ได้

Happily.ai ใช้ได้ผลแค่กับทีมที่ทำงานแบบ remote หรือไม่

Happily.ai ช่วยแก้ปัญหาความร่วมมือของทีมได้อย่างไร