คู่มือเกณฑ์การสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน

คู่มือเกณฑ์การสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน

คู่มือเกณฑ์การสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน

สร้างเกณฑ์มาตรฐานในการวัด Employee Engagement ได้ด้วยตัวคุณเอง

สร้างเกณฑ์มาตรฐานในการวัด Employee Engagement ได้ด้วยตัวคุณเอง

สร้างเกณฑ์มาตรฐานในการวัด Employee Engagement ได้ด้วยตัวคุณเอง

การวัดค่า Employee Engagement นั้น ที่จะช่วยให้คุณได้รับรู้ถึง ความพอใจในการทำงาน ความมุ่งมั่น ความสุขในการทำงาน ที่ทำให้คุณนั้น สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบการทำงานได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด แต่สิ่งนี้ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ถ้าคุณไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน หรือ Benchmark


ที่จะมาช่วยให้เกิดการวัดผลที่ได้จาก Employee Survey หรือ แบบสอบถามพนักงาน ว่าผลที่ได้มานั้น แบบใดที่ผ่าน แบบใดที่ไม่ผ่านจนต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ใช้งานฟรี

สามารถใช้แบบสำรวจนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบและประเมินคะแนนของคุณกับเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรม

คำแนะนำ

ขั้นตอนที่สามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานในแต่ละมิติ

ปลดล็อคความลับในการวัดผลการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปลดล็อคความลับในการวัดผลการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดอีบุ๊กของเราเพื่อนำไปใช้เพิ่มระดับความพึงพอใจ และระดับประสิทธิภาพของพนักงาน ข้อมูลจากงานวิจัยของ Happily.ai จะชี้ให้เห็นเกณฑ์มาตรฐาน และขั้นตอนที่ควรทำเพื่อความสำเร็จขององค์กร

ใช้งานฟรี

สามารถใช้แบบสำรวจนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบและประเมินคะแนนของคุณกับเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรม

คำแนะนำ

ขั้นตอนที่สามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานในแต่ละมิติ

ปลดล็อคความลับในการวัดผลการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดอีบุ๊กของเราเพื่อนำไปใช้เพิ่มระดับความพึงพอใจ และระดับประสิทธิภาพของพนักงาน ข้อมูลจากงานวิจัยของ Happily.ai จะชี้ให้เห็นเกณฑ์มาตรฐาน และขั้นตอนที่ควรทำเพื่อความสำเร็จขององค์กร

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 องค์กรทั่วโลก