Employee Net Promoter Score (eNPS) Handbook

Employee Net Promoter Score (eNPS) Handbook

Employee Net Promoter Score (eNPS) Handbook

คู่มือวัดความภักดีและความพอใจของพนักงานฉบับสมบูรณ์

คู่มือวัดความภักดีและความพอใจของพนักงานฉบับสมบูรณ์

คู่มือวัดความภักดีและความพอใจของพนักงานฉบับสมบูรณ์

ในอดีตที่ผ่านมา การจัดการกับ Turnover Rate หรือ การลดอัตราการลาออก รวมไปถึงการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร (Employee Retention) นั้นถือว่า เป็นสิ่งที่ลำบากและท้าทายมากแล้ว

แต่ในยุคปัจจุบัน หลายองค์กรต้องเจอกับภาวะธุรกิจชะงักงัน จนพลาดโอกาสทำกำไร ในช่วงการฟื้นตัวหลังภัยโรคระบาดเริ่มคลี่คลาย อันเนื่องมาจาก พนักงานลาออกจำนวนมาก จนกลายเป็นปรากฎการณ์ The Great Resignation ที่ความไม่พอใจในงาน ความภักดีที่หดหาย สั่งสมกันมา จนมาระเบิดพร้อมกัน นำมาสู่การชะงัก หรือ Stagnation ของธุรกิจที่ควรจะกลับมาทำกำไรได้ เนื่องมาจาก พนักงานลาออก แต่ก็หาคนมาทำไม่ได้

ภาพรวมความพึงพอใจของพนักงาน

ใช้แบบสำรวจและคู่มือได้เท่าที่คุณต้องการ ไม่จำกัดครั้ง

คำแนะนำ

ขั้นตอนสำหรับการปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงานในองค์กร

เกณฑ์มาตรฐานความพึงพอใจของพนักงาน

เปรียบเทียบและประเมินความพึงพอใจของพนักงานด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

เข้าใจการลาออกครั้งใหญ่ด้วยคู่มือวัดความพึงพอใจของพนักงาน

เข้าใจการลาออกครั้งใหญ่ด้วยคู่มือวัดความพึงพอใจของพนักงาน

ร่วมทำความเข้าใจความพึงพอใจของพนักงานในกระแสการลาออกครั้งใหญ่ เรียนรู้วิธีเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน รับมือกับปัญหาการขาดทักษะ และยกระดับคะแนนความพอใจให้สูงขึ้น รองรับด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานระดับโลก

ภาพรวมความพึงพอใจของพนักงาน

ใช้แบบสำรวจและคู่มือได้เท่าที่คุณต้องการ ไม่จำกัดครั้ง

คำแนะนำ

ขั้นตอนสำหรับการปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงานในองค์กร

เกณฑ์มาตรฐานความพึงพอใจของพนักงาน

เปรียบเทียบและประเมินความพึงพอใจของพนักงานด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

เข้าใจการลาออกครั้งใหญ่ด้วยคู่มือวัดความพึงพอใจของพนักงาน

ร่วมทำความเข้าใจความพึงพอใจของพนักงานในกระแสการลาออกครั้งใหญ่ เรียนรู้วิธีเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน รับมือกับปัญหาการขาดทักษะ และยกระดับคะแนนความพอใจให้สูงขึ้น รองรับด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานระดับโลก

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 องค์กรทั่วโลก