คู่มือวัดค่า Resilience ของพนักงานในองค์กร

คู่มือวัดค่า Resilience ของพนักงานในองค์กร

คู่มือวัดค่า Resilience ของพนักงานในองค์กร

วัดค่าความสามารถในการปรับตัวของพนักงาน ฝ่ายุค Disruption และ Pandemic

วัดค่าความสามารถในการปรับตัวของพนักงาน ฝ่ายุค Disruption และ Pandemic

วัดค่าความสามารถในการปรับตัวของพนักงาน ฝ่ายุค Disruption และ Pandemic

Resilience นั้นอาจเป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย แต่ถ้าเอ่ยว่า ธุรกิจต้องปรับตัวเก่งเหมือนกิ้งก่าเปลี่ยนสี และลุกล้มได้เหมือนตุ๊กตาล้มลุก สิ่งนั้นก็คือ คำจำกัดความของ Resilience นี้เอง

ในช่วงที่ผ่านมา โลกเราได้เผชิญกับความไม่ชัดเจนมากมาย ทั้งการที่ธุรกิจนั้นถูก Disrupt โดยเทคโนโลยีใหม่ๆ, การต้องเจอกับอุบัติการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นโรคระบาด หรือ นโยบายที่ไม่ชัดแจ้งของรัฐบาล แม้แต่เรื่องการเมืองระหว่างประเทศ เราล้วนเลี่ยงกันไม่ได้

ดังนั้น องค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัวสูงนั้น จึงจะเป็นผู้ได้เปรียบ เพราะเมื่อพลาดท่าไปแล้วนั้น ก็สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและกลับตัวมาได้เปรียบได้ แต่ถึงแม้นโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหารจะดีแค่ไหน ถ้าพนักงานมีความสามารถในการปรับตัวที่ต่ำ ก็ไม่อาจนำพา ขับเคลื่อนไปได้

ภาพรวมทักษะความยืดหยุ่นของพนักงาน

พื้นฐานความเข้าใจและการวัดระดับความยืดหยุ่นในที่ทำงาน

คำถามสำรวจ

ชุดคำถามสำหรับวัดระดับความยืดหยุ่นของพนักงาน นำไปใช้ได้ทันที

เกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบและประเมินระดับความยืดหยุ่นกับเกณฑ์มาตรฐาน

เป็นที่หนึ่งด้านการปรับตัวและความยืดหยุ่นในสภาวะ disruption และโรคระบาด

เป็นที่หนึ่งด้านการปรับตัวและความยืดหยุ่นในสภาวะ disruption และโรคระบาด

ดาวน์โหลดอีบุ๊กของเราเพื่อเข้าใจ "ความยืดหยุ่น" ท่ามกลางความไม่แน่นอนของธุรกิจ เตรียมความพร้อมด้วยคู่มือการวัดและเสริมความสามารถในการปรับตัวของพนักงาน ที่มีการเปรียบเทียบมาตรฐานในอุตสาหกรรมและภาพประกอบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ภาพรวมทักษะความยืดหยุ่นของพนักงาน

พื้นฐานความเข้าใจและการวัดระดับความยืดหยุ่นในที่ทำงาน

คำถามสำรวจ

ชุดคำถามสำหรับวัดระดับความยืดหยุ่นของพนักงาน นำไปใช้ได้ทันที

เกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบและประเมินระดับความยืดหยุ่นกับเกณฑ์มาตรฐาน

เป็นที่หนึ่งด้านการปรับตัวและความยืดหยุ่นในสภาวะ disruption และโรคระบาด

ดาวน์โหลดอีบุ๊กของเราเพื่อเข้าใจ "ความยืดหยุ่น" ท่ามกลางความไม่แน่นอนของธุรกิจ เตรียมความพร้อมด้วยคู่มือการวัดและเสริมความสามารถในการปรับตัวของพนักงาน ที่มีการเปรียบเทียบมาตรฐานในอุตสาหกรรมและภาพประกอบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 องค์กรทั่วโลก