คู่มือเพื่อสุขภาวะที่ดีของพนักงาน

คู่มือเพื่อสุขภาวะที่ดีของพนักงาน

คู่มือเพื่อสุขภาวะที่ดีของพนักงาน

เข้าถึง เข้าใจ ปฏิบัติได้ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของพนักงานของคุณ

เข้าถึง เข้าใจ ปฏิบัติได้ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของพนักงานของคุณ

เข้าถึง เข้าใจ ปฏิบัติได้ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของพนักงานของคุณ

Well-Being หรือ สุขภาวะ เป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากขึ้นในปัจจุบันโดยหลายคนมักจะสับสนกับคำว่า Wellness ซึ่งแท้จริงแล้ว Wellness หรือ การมีสุขภาพที่ดี นั้นเป็นเพียงแค่สับเซ็ตของ Well-Being ซึ่งการทำความเข้าใจในคำว่า Well-Being นั้น คุณจะไม่เพียงแต่สร้างพนักงานที่สุขภาพดี แต่ยังจะช่วยให้พวกเขานั้นมีความสุขที่มากกว่า เพราะที่ทำงานของเขานั้นเต็มไปด้วย ภาวะ แห่ง การสร้างความสุข หรือ สุขภาวะ นั่นเอง

ถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้แล้ว นอกจากจะช่วยทำให้คุณสามารถสร้างและปรับปรุง Well-Being ซึ่งเป็นภาพกว้าง ภาพรวมได้แล้ว ยังจะช่วยให้คุณนั้น สามารถวางโครงการ Employee Wellness Plan ให้กับบริษัทได้ง่ายและคุ้มค่ายิ่งขึ้น เพราะคุทราบและเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่าง Wellness และความสุขในส่วนอื่นๆ ได้ครบถ้วน

ภาพรวมสุขภาวะของพนักงาน

คู่มือทำความเข้าใจและวัดระดับสุขภาวะในที่ทำงาน

คำถามสำรวจ

ชุดคำถามจากองค์การอนามัยโลก (WHO-5) ที่องค์กรนำไปใช้ได้ทันที

เกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบและประเมินคะแนนสุขภาวะของคุณกับเกณฑ์มาตรฐาน

เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของคุณด้วยกลยุทธ์จากข้อมูลเชิงลึก

เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของคุณด้วยกลยุทธ์จากข้อมูลเชิงลึก

ดาวน์โหลดอีบุ๊กของเราเพื่อทำความเข้าใจ 'ความผ่อนคลาย' และ 'ความเป็นอยู่ที่ดี' ในบริบทของความสำเร็จขององค์กร ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัย เกณฑ์มาตรฐานระดับโลก และแผนดำเนินการที่สามารถกระตุ้นให้องค์กรเติบโตและเติมเต็มยิ่งขึ้น

ภาพรวมสุขภาวะของพนักงาน

คู่มือทำความเข้าใจและวัดระดับสุขภาวะในที่ทำงาน

คำถามสำรวจ

ชุดคำถามจากองค์การอนามัยโลก (WHO-5) ที่องค์กรนำไปใช้ได้ทันที

เกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบและประเมินคะแนนสุขภาวะของคุณกับเกณฑ์มาตรฐาน

เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของคุณด้วยกลยุทธ์จากข้อมูลเชิงลึก

ดาวน์โหลดอีบุ๊กของเราเพื่อทำความเข้าใจ 'ความผ่อนคลาย' และ 'ความเป็นอยู่ที่ดี' ในบริบทของความสำเร็จขององค์กร ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัย เกณฑ์มาตรฐานระดับโลก และแผนดำเนินการที่สามารถกระตุ้นให้องค์กรเติบโตและเติมเต็มยิ่งขึ้น

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 องค์กรทั่วโลก