คู่มือวัฒนธรรมองค์กร

คู่มือวัฒนธรรมองค์กร

คู่มือวัฒนธรรมองค์กร

วัดระดับวัฒนธรรมองค์กร (Measuring Organizational Culture)

วัดระดับวัฒนธรรมองค์กร (Measuring Organizational Culture)

วัดระดับวัฒนธรรมองค์กร (Measuring Organizational Culture)

เพราะวัฒนธรรมคือจิตวิญญาณขององค์กร หรือ Organizational Culture นั้นเป็นหางเสือในการชักนำองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง กล่าวคือ ถ้าองค์กรมีวัฒนธรรมที่แข็งแรง จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จ แต่ในทางตรงกันข้าม วัฒนธรรมที่อ่อนแอ จะขัดขวางซึ่งความเจริญขององค์กร

เมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรม ทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก แต่ด้วยการใช้มาตรฐานการวัดค่าของเรา คุณจะสามารถวัดค่าวัฒนธรรมองค์กรของคุณ ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่ง แก้ไขวัฒนธรรมในส่วนที่ยังอ่อนแอ ส่งเสริมส่วนที่แข็งแรงได้ ก่อนที่จะสายเกินไป

ภาพรวมวัฒนธรรมองค์กร

และภาพรวมวัฒนธรรมในที่ทำงาน

คำถามสำรวจ

คำถามสำรวจระดับวัฒนธรรมที่สามารถใช้ได้ทันที

เกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบและประเมินวัฒนธรรมด้วยเกณฑ์มาตรฐานของเรา

ควบคุมพลังของวัฒนธรรมองค์กร

ควบคุมพลังของวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนเข็มทิศของธุรกิจ วัฒนธรรมที่เข้มแข็งขับเคลื่อนความสำเร็จ ส่วนวัฒนธรรมที่อ่อนแอย่อมทำให้องค์กรถดถอย คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสร้าง วัดระดับ และยกระดับวัฒนธรรมองค์กรได้ ด้วยดัชนีวัฒนธรรม ขั้นตอนที่ทำตามได้จริง และบทสรุปสำหรับผู้บริหารเพื่อผู้นำที่มีเวลาจำกัด เหมาะสำหรับผู้จัดการ ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการจัดการองค์กรแบบมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมวัฒนธรรมองค์กร

และภาพรวมวัฒนธรรมในที่ทำงาน

คำถามสำรวจ

คำถามสำรวจระดับวัฒนธรรมที่สามารถใช้ได้ทันที

เกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบและประเมินวัฒนธรรมด้วยเกณฑ์มาตรฐานของเรา

ควบคุมพลังของวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนเข็มทิศของธุรกิจ วัฒนธรรมที่เข้มแข็งขับเคลื่อนความสำเร็จ ส่วนวัฒนธรรมที่อ่อนแอย่อมทำให้องค์กรถดถอย คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสร้าง วัดระดับ และยกระดับวัฒนธรรมองค์กรได้ ด้วยดัชนีวัฒนธรรม ขั้นตอนที่ทำตามได้จริง และบทสรุปสำหรับผู้บริหารเพื่อผู้นำที่มีเวลาจำกัด เหมาะสำหรับผู้จัดการ ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการจัดการองค์กรแบบมีประสิทธิภาพ

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

กรอกข้อมูลในฟอร์มเพื่อรับอีบุ๊กฟรี

ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 องค์กรทั่วโลก