15 มีนาคม 2565

15 มีนาคม 2565

15 มีนาคม 2565

พลังแห่งการชื่นชมและมองเห็นคุณค่า

พลังแห่งการชื่นชมและมองเห็นคุณค่า

พลังแห่งการชื่นชมและมองเห็นคุณค่า

สิ่งที่สร้าง แรงจูงใจ ให้พนักงานได้มากที่สุดคืออะไร อะไรที่ทำให้เราทำงานเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด งานวิจัยล่าสุด แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่มีฝีมือโดดเด่นได้แรงบันดาลใจมากที่สุด จากชื่อเสียงการด้านการทำงานในแง่ดีและความต้องการให้ผู้อื่นเห็นคุณค่างานที่ตนทำ วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้พนักงานฝีมือดีของบริษัทแบบเดิมที่คุ้นเคยกัน คือผลตอบแทนทางการเงิน (โบนัสและการขึ้นเงินเดือน) แต่วิธีนี้ต้องใช้เงินจำนวนมาก และไม่ส่งผลดีในระยะยาว เราจึงควรใช้วิธีที่สามารถสร้างแรงจูงใจได้อย่างแท้จริง และยั่งยืน อย่างการชื่นชมยอมรับในที่ทำงาน

แล้ว Happily.ai จะเข้ามาช่วยได้ยังไง ?

Happily มอบวิธีให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงความชื่นชมต่อการทำงานที่ดีของผู้อื่น โดยพนักงานสามารถมอบเหรียญ (Coins) กับใครก็ได้ที่คิดว่าทำงานได้ดี ผู้จัดการเองก็สามารถ มอบเพชร (Gems) ให้พนักงานที่ทำงานโดดเด่นในแต่ละเดือน ผู้นำระดับสูงสามารถมอบเหรียญ เกียรติยศ (Medals) ที่แสดงถึงค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) คุณได้รับคำชมจากที่ทำงานครั้งล่าสุดเมื่อไร มันทำให้คุณรู้สึกอย่างไร เมื่อคุณเปลี่ยนให้การชื่นชมยอมรับ เป็นอุปนิสัยในที่ทำงานเท่ากับเป็นการเริ่มกลไกสร้างแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างยั่งยืน

 • GIVE +3 COINS
  สำหรับเพื่อนร่วมงานที่ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ มอบได้ 1 ครั้งทุก 7 วัน

 • GIVE +5 COINS
  สำหรับเพื่อนร่วมงานที่ตั้งใจทำงาน มอบได้ 1 ครั้งทุก 14 วัน

 • GIVE A GEM
  สำหรับพนักงานที่มีความโดดเด่น มอบได้ 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวน) ทุก 30 วัน

 • GIVE A MEDAL
  สำหรับพนักงานที่สร้างผลงานยอดเยี่ยม ให้ได้ไม่จำกัด