8 เมษายน 2565

8 เมษายน 2565

8 เมษายน 2565

ความผูกพันต่อองค์กรคืออะไร ?

ความผูกพันต่อองค์กรคืออะไร ?

ความผูกพันต่อองค์กรคืออะไร ?

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร คือเรื่องที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นตัวบอกถึงความกระตือรือร้นของพนักงานในการทำงานของพวกเขา

การที่จะเข้าใจเรื่องความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กรเป็นเรื่องท้าทาย เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของ"ความสุข" หรือ "ความพึงพอใจ" ไม่ใช่การรวบผลจากการทำแบบสอบถามประจำปี หรือการเปรียบเทียบกันระหว่างทีมหนึ่งกับอีกทีมหนึ่ง

แล้ว Happily.ai จะเข้ามาช่วยได้ยังไง ?

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเกิดจากหลากหลายแง่มุมของชีวิตการทำงาน ซึ่งเข้ามาสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้พนักงานทำงานได้ดีที่สุด ที่ Happily เราจำแนกแง่มุมของชีวิตการทำงานออกเป็น 11 มิติ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะของความผูกพันที่แต่ละทีมมีต่อองค์กร


3 สิ่งที่ช่วยพัฒนาความผูกพันของพนักงาน

 1. สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แสดงความคิดเห็นได้แบบ เรียลไทม์
  การได้มีโอกาสฟีดแบ็กกันอย่างทันท่วงทีระหว่างพนักงาน กับหัวหน้าทีม และองค์กร คือส่วนสำคัญที่สุดที่จะยกระดับและปลดล็อกความรู้สึกผูกพันให้เพิ่มขึ้น ความผูกพันนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้เลย หากปราศจากวัฒนธรรมของการเปิดใจรับความคิดเห็น

  แล้วคุณจะทำให้พนักงานแชร์ฟีดแบ็กกับคุณได้ทันทีและบอกตามความรู้สึกจริงๆ ได้ยังไง?

 2. พัฒนาและสนับสนุนให้เป็นหัวหน้าที่ยอดเยี่ยม
  หัวหน้า คือคนที่ต้องรับผิดชอบต่อความผูกพันและความเป็นอยู่ที่ดีของทีม แต่จะทำยังไง...ถึงจะช่วยให้หัวหน้ามีความเข้าใจและเอาชนะความท้าทายที่พวกเขาต้องเจอได้?

  ว่ากันว่าพนักงานไม่ได้ลาออกเพราะตัวองค์กร แต่เพราะหัวหน้าของพวกเขาต่างหาก ซึ่งก็เป็นความจริงที่คนจะอยู่ในองค์กรได้ ย่อมเป็นเพราะพวกเขามีหัวหน้าหรือผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม

 3. สร้างความสัมพันธ์ในทีมที่ดีกว่าเดิม
  การได้พบปะพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในที่ทำงานเป็นสิ่งที่มีพลังขับเคลื่อนสูงที่สุดในการสร้างความผูกพัน พฤติกรรมที่ดีกว่าเดิม ได้แก่ การชื่นชมและเห็นคุณค่า ฟีดแบ็กจากเพื่อนร่วมงาน การพัฒนาตนเอง ไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉง และการแลกเปลี่ยนทักษะ ทั้งหมดนี้ต่างมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน