ชาร์จพลัง

ชาร์จพลัง

ให้ทีมของคุณ

ให้ทีมของคุณ

ให้ทีมของคุณ

ชุดเครื่องมือ AI แรก ที่เข้ามาช่วยฝ่ายบุคคลและเมเนเจอร์รักษาและขับเคลื่อนพนักงานดาวเด่นและประสิทธิผลของทีม ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมที่ไม่ยุ่งยาก การชื่นชมและมองเห็นคุณค่า และการจัดการการทำงาน

ชุดเครื่องมือ AI แรก ที่เข้ามาช่วยฝ่ายบุคคลและเมเนเจอร์รักษาและขับเคลื่อนพนักงานดาวเด่นและประสิทธิผลของทีม ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมที่ไม่ยุ่งยาก การชื่นชมและมองเห็นคุณค่า และการจัดการการทำงาน

ชุดเครื่องมือ AI แรก ที่เข้ามาช่วยฝ่ายบุคคลและเมเนเจอร์รักษาและขับเคลื่อนพนักงานดาวเด่นและประสิทธิผลของทีม ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมที่ไม่ยุ่งยาก การชื่นชมและมองเห็นคุณค่า และการจัดการการทำงาน

เรตติ้ง ★★★★★ 4.7 จากทีมกว่า +1,000 ทีม

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรดักต์เพิ่มเติม

เรตติ้ง ★★★★★ 4.7 จากทีมกว่า +1,000 ทีม

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรดักต์เพิ่มเติม

เรตติ้ง ★★★★★ 4.7 จากทีมกว่า +1,000 ทีม

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรดักต์เพิ่มเติม

ข้อมูล engagement เชิงลึก

เข้าใจ วินิจฉัย และแก้ปัญหาเรื่อง engagement

July 24

64

Intervention

ปฏิบัติการแบบเรียลไทม์

ติดตามเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมต่อวัฒนธรรมองค์กรแบบอัตโนมัติ

TODAY

Goals

Culture add

เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั่วโลก

Connect to Content

Add layers or components to infinitely loop on your page.

รองรับด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ตัวช่วยขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างที่ทำงานที่พนักงานรัก ❤️

ตัวช่วยขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างที่ทำงานที่พนักงานรัก ❤️

โบกมือลา 👋 ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานได้เลย เพราะเราช่วยลดการลาออกของพนักงานที่องค์กรต้องการรักษาไว้ ความขัดแย้งในทีม และความเพิกเฉยของพนักงาน ดึงเอาพลังของค่านิยมที่คนและองค์กรมีร่วมกันมาสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งกว่าเดิม

โบกมือลา 👋 ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานได้เลย เพราะเราช่วยลดการลาออกของพนักงานที่องค์กรต้องการรักษาไว้ ความขัดแย้งในทีม และความเพิกเฉยของพนักงาน ดึงเอาพลังของค่านิยมที่คนและองค์กรมีร่วมกันมาสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งกว่าเดิม

3-5 เท่า

3-5 เท่า

เพิ่ม eNPS

40%

40%

ลดการลาออก

> 97%

> 97%

อัตราการใช้งาน

รองรับด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ตัวช่วยขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างที่ทำงานที่พนักงานรัก ❤️

โบกมือลา 👋 ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานได้เลย เพราะเราช่วยลดการลาออกของพนักงานที่องค์กรต้องการรักษาไว้ ความขัดแย้งในทีม และความเพิกเฉยของพนักงาน ดึงเอาพลังของค่านิยมที่คนและองค์กรมีร่วมกันมาสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งกว่าเดิม

3-5 เท่า

เพิ่ม eNPS

40%

ลดการลาออก

> 97%

อัตราการใช้งาน

บริหารและสนับสนุนการทำงานพร้อมยกระดับทีมของคุณอย่างง่ายดาย

เป็นหัวหน้าทีมที่เห็นอกเห็นใจลูกน้องอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แต่เราช่วยให้มันเป็นเรื่องง่ายได้

ก็ดีนะ

ช่วยที

โอเคนะ

ผมเข้าใจ

บริหารและสนับสนุนการทำงานพร้อมยกระดับทีมของคุณอย่างง่ายดาย

เป็นหัวหน้าทีมที่เห็นอกเห็นใจลูกน้องอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แต่เราช่วยให้มันเป็นเรื่องง่ายได้

ก็ดีนะ

ช่วยที

โอเคนะ

ผมเข้าใจ

บริหารและสนับสนุนการทำงานพร้อมยกระดับทีมของคุณอย่างง่ายดาย

เป็นหัวหน้าทีมที่เห็นอกเห็นใจลูกน้องอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แต่เราช่วยให้มันเป็นเรื่องง่ายได้

ก็ดีนะ

ช่วยที

โอเคนะ

ผมเข้าใจ

James สามารถใช้ความช่วยเหลือจาก

เพราะเราแตกต่าง

เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นความเข้าใจเชิงลึก และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการลงมือทำ

เพื่อเพิ่มคุณภาพการสื่อสารอย่างก้าวกระโดด ค้นพบโอกาสที่ซ่อนอยู่ และเปิดเผยข้อมูลเพื่อการดำเนินงานขององค์กร

เรียลไทม์

James สามารถใช้ความช่วยเหลือจาก

เพราะเราแตกต่าง

เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นความเข้าใจเชิงลึก และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการลงมือทำ

เพื่อเพิ่มคุณภาพการสื่อสารอย่างก้าวกระโดด ค้นพบโอกาสที่ซ่อนอยู่ และเปิดเผยข้อมูลเพื่อการดำเนินงานขององค์กร

เรียลไทม์

James สามารถใช้ความช่วยเหลือจาก

เพราะเราแตกต่าง

เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นความเข้าใจเชิงลึก และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการลงมือทำ

เพื่อเพิ่มคุณภาพการสื่อสารอย่างก้าวกระโดด ค้นพบโอกาสที่ซ่อนอยู่ และเปิดเผยข้อมูลเพื่อการดำเนินงานขององค์กร

เรียลไทม์

ก่อนใช้งาน

5x

หลังเริ่มใช้งาน

คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน (eNPS) ใน 3 เดือนหลังจากเริ่มใช้ Happily.ai

เพราะเราแตกต่าง

จัดการพนักงานได้ดีขึ้น ผลลัพธ์ออกมาย่อมดีกว่าเดิม

เราใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้คุณจัดการพนักงานและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ราวกับใช้เวทมนตร์

ก่อนใช้งาน

5x

หลังเริ่มใช้งาน

คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน (eNPS) ใน 3 เดือนหลังจากเริ่มใช้ Happily.ai

เพราะเราแตกต่าง

จัดการพนักงานได้ดีขึ้น ผลลัพธ์ออกมาย่อมดีกว่าเดิม

เราใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้คุณจัดการพนักงานและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ราวกับใช้เวทมนตร์

ก่อนใช้งาน

5x

หลังเริ่มใช้งาน

คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน (eNPS) ใน 3 เดือนหลังจากเริ่มใช้ Happily.ai

เพราะเราแตกต่าง

จัดการพนักงานได้ดีขึ้น ผลลัพธ์ออกมาย่อมดีกว่าเดิม

เราใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้คุณจัดการพนักงานและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ราวกับใช้เวทมนตร์

เปรียบเทียบ

ทำไม Happily.ai ถึงได้ผลกว่าแพลตฟอร์ม HR อื่นๆ

ทำไม Happily.ai ถึงได้ผลกว่าแพลตฟอร์ม HR อื่นๆ

Happily.ai

Other Platforms

AI Capability

AI-First

Limited Add-ons

Business Impact

3-5x Increased eNPS

40% Reduced Unwanted Turnover

N/A

Weekly Active Usage

> 90%

25%

Open Feedback Rate

> 40% (Daily)

15% (Weekly)

Peer Recognition Participation

> 80%

35%

Peer Recognition Impact

Reinforces Core Values

Lacks Focus

Performance Reviews

Continuous & Automated

Manual & Ineffective

Learning & Development

Personalized Coaching & Skill Development

Generic Recommendations

Engagement Insights

Real-Time, Daily

Annual or Quarterly

Pulse Surveys & Analytics

Real-Time Insights

Basic Reporting

Support

Dedicated Consultants

Self-Serve

Implementation

Rapid (days), Hands-On Support

Lengthy (months), Added Costs

อยากรู้จักเราแบบรวดเร็ว?

ใช้เวลาเพียง 2 นาทีเพื่อดูว่าการใช้งาน Happily.ai ในแต่ละวันเป็นอย่างไร

อยากรู้จักเราแบบรวดเร็ว?

ใช้เวลาเพียง 2 นาทีเพื่อดูว่าการใช้งาน Happily.ai ในแต่ละวันเป็นอย่างไร

อยากรู้จักเราแบบรวดเร็ว?

ใช้เวลาเพียง 2 นาทีเพื่อดูว่าการใช้งาน Happily.ai ในแต่ละวันเป็นอย่างไร

ฟีเจอร์

แพลตฟอร์มเดียว ครบทุกเรื่องวัฒนธรรมองค์กร

เสริมสร้างกำลังใจ วัฒนธรรม และการเติบโตด้วยสิ่งเหล่านี้

การสำรวจความคิดเห็นและฟีดแบ็ก

เข้าถึงคำถามกว่า 400 ข้อที่มีการสนับสนุนด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ได้รับข้อเสนอแนะและการกระตุ้น

ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ

ให้ผู้จัดการมีข้อมูลและเครื่องมือในการรักษาและสร้างความสนใจให้ทีมงาน

การประเมินและพัฒนาทักษะ

ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนและใช้อิทธิพลจากข้อติชมเพื่อปรับปรุงทักษะเชิงอารมณ์

ข้อมูลและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

รายงานลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพที่จัดส่งให้กับผู้จัดการพร้อมด้วยแดชบอร์ดสำหรับผู้นำและผู้ดูแลทรัพยากรมนุษย์

จ้างงานคนที่ใช่

ประเมินความเหมาะสมของวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประเมินก่อนว่าจะจ้างง่ายต่อการใช้งานและกำหนดค่าได้

การปรับใช้ค่านิยมหลัก

ให้วัฒนธรรมของคุณมีชีวิตชีวาโดยการเสริมสร้างค่าและคุณค่าของคุณผ่านการปฏิสัมพันธ์ที่ดีของบุคคล

การชื่นชมและรางวัล

กระตุ้นทีมของคุณให้พวกเขาให้ความสำคัญกับเพื่อนพนักงาน โดยการกระตุ้นและมอบรางวัล

กิจกรรมสานสัมพันธ์

สร้างเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการผ่านการเล่นเกมและกิจกรรมที่ทำงานอัตโนมัติอย่างสร้างสรรค์

ฟีเจอร์

แพลตฟอร์มเดียว ครบทุกเรื่องวัฒนธรรมองค์กร

เสริมสร้างกำลังใจ วัฒนธรรม และการเติบโตด้วยสิ่งเหล่านี้

การสำรวจความคิดเห็นและฟีดแบ็ก

เข้าถึงคำถามกว่า 400 ข้อที่มีการสนับสนุนด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ได้รับข้อเสนอแนะและการกระตุ้น

ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ

ให้ผู้จัดการมีข้อมูลและเครื่องมือในการรักษาและสร้างความสนใจให้ทีมงาน

Skills Assessment & Development

ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนและใช้อิทธิพลจากข้อติชมเพื่อปรับปรุงทักษะเชิงอารมณ์

ข้อมูลและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

รายงานลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพที่จัดส่งให้กับผู้จัดการพร้อมด้วยแดชบอร์ดสำหรับผู้นำและผู้ดูแลทรัพยากรมนุษย์

จ้างงานคนที่ใช่

ประเมินความเหมาะสมของวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประเมินก่อนว่าจะจ้างง่ายต่อการใช้งานและกำหนดค่าได้

การปรับใช้ค่านิยมหลัก

ให้วัฒนธรรมของคุณมีชีวิตชีวาโดยการเสริมสร้างค่าและคุณค่าของคุณผ่านการปฏิสัมพันธ์ที่ดีของบุคคล

การชื่นชมและรางวัล

กระตุ้นทีมของคุณให้พวกเขาให้ความสำคัญกับเพื่อนพนักงาน โดยการกระตุ้นและมอบรางวัล

กิจกรรมสานสัมพันธ์

สร้างเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการผ่านการเล่นเกมและกิจกรรมที่ทำงานอัตโนมัติอย่างสร้างสรรค์

ฟีเจอร์

แพลตฟอร์มเดียว ครบทุกเรื่องวัฒนธรรมองค์กร

เสริมสร้างกำลังใจ วัฒนธรรม และการเติบโตด้วยสิ่งเหล่านี้

การสำรวจความคิดเห็นและฟีดแบ็ก

เข้าถึงคำถามกว่า 400 ข้อที่มีการสนับสนุนด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ได้รับข้อเสนอแนะและการกระตุ้น

ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ

ให้ผู้จัดการมีข้อมูลและเครื่องมือในการรักษาและสร้างความสนใจให้ทีมงาน

การประเมินและพัฒนาทักษะ

ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนและใช้อิทธิพลจากข้อติชมเพื่อปรับปรุงทักษะเชิงอารมณ์

ข้อมูลและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

รายงานลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพที่จัดส่งให้กับผู้จัดการพร้อมด้วยแดชบอร์ดสำหรับผู้นำและผู้ดูแลทรัพยากรมนุษย์

จ้างงานคนที่ใช่

ประเมินความเหมาะสมของวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประเมินก่อนว่าจะจ้างง่ายต่อการใช้งานและกำหนดค่าได้

การปรับใช้ค่านิยมหลัก

ให้วัฒนธรรมของคุณมีชีวิตชีวาโดยการเสริมสร้างค่าและคุณค่าของคุณผ่านการปฏิสัมพันธ์ที่ดีของบุคคล

การชื่นชมและรางวัล

กระตุ้นทีมของคุณให้พวกเขาให้ความสำคัญกับเพื่อนพนักงาน โดยการกระตุ้นและมอบรางวัล

กิจกรรมสานสัมพันธ์

สร้างเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการผ่านการเล่นเกมและกิจกรรมที่ทำงานอัตโนมัติอย่างสร้างสรรค์

สร้างองค์กรที่ก้าวกระโดดต่อเนื่อง และพร้อมปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยการพัฒนาพนักงานและองค์กรอย่างสม่ำเสมอ โฟกัสที่โอกาสและความท้าทายในแต่ละวัน

สร้างองค์กรที่ก้าวกระโดดต่อเนื่อง และพร้อมปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยการพัฒนาพนักงานและองค์กรอย่างสม่ำเสมอ โฟกัสที่โอกาสและความท้าทายในแต่ละวัน

สร้างองค์กรที่ก้าวกระโดดต่อเนื่อง และพร้อมปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยการพัฒนาพนักงานและองค์กรอย่างสม่ำเสมอ โฟกัสที่โอกาสและความท้าทายในแต่ละวัน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเราหรือเปล่า

Happily.ai จะช่วยบริษัทหรือทีมของฉันได้อย่างไร

ต้องมีพนักงานจำนวนกี่คนถึงจะใช้ Happily.ai ได้

Happily.ai ใช้ได้ผลแค่กับทีมที่ทำงานแบบ remote หรือไม่

Happily.ai ช่วยแก้ปัญหาความร่วมมือของทีมได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเราหรือเปล่า

Happily.ai จะช่วยบริษัทหรือทีมของฉันได้อย่างไร

ต้องมีพนักงานจำนวนกี่คนถึงจะใช้ Happily.ai ได้

Happily.ai ใช้ได้ผลแค่กับทีมที่ทำงานแบบ remote หรือไม่

Happily.ai ช่วยแก้ปัญหาความร่วมมือของทีมได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเราหรือเปล่า

Happily.ai จะช่วยบริษัทหรือทีมของฉันได้อย่างไร

ต้องมีพนักงานจำนวนกี่คนถึงจะใช้ Happily.ai ได้

Happily.ai ใช้ได้ผลแค่กับทีมที่ทำงานแบบ remote หรือไม่

Happily.ai ช่วยแก้ปัญหาความร่วมมือของทีมได้อย่างไร

คำบอกเล่าจากผู้ใช้จริง

ไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมด แต่เชื่อผู้ที่ไว้ใจเรากว่า 1000 คนดีกว่า

 • Happily ทำฉันสามารถเข้าใจทีมของตัวเองในแง่มุมใหม่ที่ไม่เคยนึกถึง

  แพลตฟอร์มนี้ให้ไอเดียวิธีจัดการที่ส่งผลดีต่อทีมเป็นจำนวนมาก และมอบข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้การตัดสินใจของฉันดียิ่งขึ้น

  สุหฤท ส.

  ประธานบริษัท DHA Siamwalla

 • Happily เป็นแอปที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้ในการประเมินพนักงาน บอกระดับความพึงพอใจ และให้ฟีดแบ็ก

  ฉันพึงพอใจที่เห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ใช้แอป Happily ในชีวิตประจำวัน

  เจเรมี ที

  ประธานบริษัท Morphosis Apps

 • น่าทึ่งสุดๆ ที่ Happily สามารถเปลี่ยนความท้าทายในการจัดการพนักงาน

  ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ สนุก และทำให้สำเร็จได้จริง

  ซาเช่ เค

  COO ที่ Leaderonomics Digital

คำบอกเล่าจากผู้ใช้จริง

ไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมด แต่เชื่อผู้ที่ไว้ใจเรากว่า 1000 คนดีกว่า

 • Happily ทำฉันสามารถเข้าใจทีมของตัวเองในแง่มุมใหม่ที่ไม่เคยนึกถึง

  แพลตฟอร์มนี้ให้ไอเดียวิธีจัดการที่ส่งผลดีต่อทีมเป็นจำนวนมาก และมอบข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้การตัดสินใจของฉันดียิ่งขึ้น

  สุหฤท ส.

  ประธานบริษัท DHA Siamwalla

 • Happily เป็นแอปที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้ในการประเมินพนักงาน บอกระดับความพึงพอใจ และให้ฟีดแบ็ก

  ฉันพึงพอใจที่เห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ใช้แอป Happily ในชีวิตประจำวัน

  เจเรมี ที

  ประธานบริษัท Morphosis Apps

 • น่าทึ่งสุดๆ ที่ Happily สามารถเปลี่ยนความท้าทายในการจัดการพนักงาน

  ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ สนุก และทำให้สำเร็จได้จริง

  ซาเช่ เค

  COO ที่ Leaderonomics Digital

คำบอกเล่าจากผู้ใช้จริง

ไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมด แต่เชื่อผู้ที่ไว้ใจเรากว่า 1000+ คนดีกว่า

 • Happily ทำฉันสามารถเข้าใจทีมของตัวเองในแง่มุมใหม่ที่ไม่เคยนึกถึง

  แพลตฟอร์มนี้ให้ไอเดียวิธีจัดการที่ส่งผลดีต่อทีมเป็นจำนวนมาก และมอบข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนให้การตัดสินใจของฉันดียิ่งขึ้น

  สุหฤท ส.

  ประธานบริษัท DHA Siamwalla

 • Happily เป็นแอปที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้ในการประเมินพนักงาน บอกระดับความพึงพอใจ และให้ฟีดแบ็ก

  ฉันพึงพอใจที่เห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ใช้แอป Happily ในชีวิตประจำวัน

  เจเรมี ที

  ประธานบริษัท Morphosis Apps

 • น่าทึ่งสุดๆ ที่ Happily สามารถเปลี่ยนความท้าทายในการจัดการพนักงาน

  ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ สนุก และทำให้สำเร็จได้จริง

  ซาเช่ เค

  COO ที่ Leaderonomics Digital